ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแรงดันไอน้ำ
 •     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแรงดันไอน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ จัดซื้อ/จัดจ้าง หน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8007
 • หน่วยงาน    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/07/2554
 • หมดเขต    26/07/2554
 • อ่าน   447
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294