ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
 •     โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5397-6622
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   19/07/2554
 • หมดเขต    20/07/2554
 • อ่าน   396
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294