ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัว
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่0-5347-0050 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2554
 • หมดเขต    27/07/2554
 • อ่าน   460
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294