ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เตาเผาขยะติดเชื้อ 50 ก.ก.
 •     โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เตาเผาขยะติดเชื้อ 50 ก.ก. จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุสิ่งก่อสร้าง การซ่อมบำรุง กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลแม่ออน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-0745 ต่อ 101
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแม่ออน อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2554
 • หมดเขต    22/07/2554
 • อ่าน   472
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294