ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่อง fiber Extracter จำนวน 1 เครื่อง
 •     คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่อง fiber Extracter จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัศดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2554
 • หมดเขต    26/07/2554
 • อ่าน   419
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294