ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคาร
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลัง และพัสดุ อาคารสำนักบริการวิชาการ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2866
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2554
 • หมดเขต    11/08/2554
 • อ่าน   429
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294