ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาสางท่อประปา
 •     การประส่วนภูมืภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาสางท่อประปา ให้กับ บริษัท ปันนาดีเวปลอปเมนท์ ถ.ห้วยแก้ว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประส่วนภูมืภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประส่วนภูมืภาคสาขาเชียงใหม่ ชั้นพิเศษ ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2554
 • หมดเขต    15/08/2554
 • อ่าน   445
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294