ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ของอุทยานแห่งชาติ จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2554
 • หมดเขต    15/08/2554
 • อ่าน   402
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294