ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 9 รายการ
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 9 รายการ เครื่องบันทึกเสียง , ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1922
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2554
 • หมดเขต    22/08/2554
 • อ่าน   435
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294