ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง-อุทกภัยโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มเข็ง 2555
 •     วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง-อุทกภัยโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มเข็ง 2555 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-1392
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2554
 • หมดเขต    22/08/2554
 • อ่าน   430
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294