ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำห้องสมุดประชาชน
 •     สำนักงาน กศน. จ.แม่ฮ่องสอน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำห้องสมุดประชาชน อ.ขุมยวม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงาน กศน. แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5369-5467
 • หน่วยงาน    สำนักงาน กศน. จ.แม่ฮ่องสอน
 • วันที่ประกาศ   08/08/2554
 • หมดเขต    11/08/2554
 • อ่าน   415
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294