ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องจักร/นายพาหนะชำรุด
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องจักร/นายพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ ประมูลปากเปล่า ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานปรับซ่อม แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-0676 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2554
 • หมดเขต    26/08/2554
 • อ่าน   453
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294