ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรป่าตัน
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรป่าตัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารสำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามไท่ 0-5325-9258
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2554
 • หมดเขต    16/08/2554
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294