ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการซ่อมแซมและปรับปรุงไฟสัญญาณจราจร ตลอดจนสายต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายงานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-0786
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ต.ท่าศาลา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/08/2554
 • หมดเขต    11/08/2554
 • อ่าน   400
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294