ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ -ของเล่นสนาม จำนวน 8 ชุด
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ -ของเล่นสนาม จำนวน 8 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-6704 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2554
 • หมดเขต    12/09/2554
 • อ่าน   440
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294