ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การเช่าใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเช่าใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกวดราคาการเช่าใช้สื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตองค์การเครือข่ายสื่สารข้อมูลภายในและอุปกรณ์ระบบโทรเข้า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังและพัสดุ ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3807
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2554
 • หมดเขต    07/09/2554
 • อ่าน   384
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294