ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ต.สุเภพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม สามแยกฮอด*สะพานห้วยบง ปริมาณงาน 1 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ต.สุเภพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-8829
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 ต.สุเภพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/09/2554
 • หมดเขต    06/09/2554
 • อ่าน   400
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294