ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาทำความสะอาด
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักหอสมุด มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4521
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2554
 • หมดเขต    16/09/2554
 • อ่าน   400
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294