ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
 •     โรงพยาบาลสนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ทื่ 0-5328-0228 ต่อ 431
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2554
 • หมดเขต    14/09/2554
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294