ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าประเภทต่างๆ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าประเภทต่างๆ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-0229 ต่อ 431
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2554
 • หมดเขต    09/09/2554
 • อ่าน   411
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294