ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการซ่อมทางที่ถูกอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 121 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 108-เลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ปริมาณงาน 7 แห่ง จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
 • วันที่ประกาศ   05/07/2550
 • หมดเขต    10/07/2550
 • อ่าน   652
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294