ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ย อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ย อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-6704 ต่อ 11
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ย อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2554
 • หมดเขต    14/09/2554
 • อ่าน   396
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294