ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 705
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/09/2554
 • หมดเขต    21/09/2554
 • อ่าน   350
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294