ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมายามบริการรักษาความปลอดภัย
 •     การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมายามบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันกำแพง
 • วันที่ประกาศ   15/09/2554
 • หมดเขต    23/09/2554
 • อ่าน   449
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294