ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูและพื้นที่ผิวลานทรายล้าง
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูและพื้นที่ผิวลานทรายล้าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-4196 ต่อ กลุ่มงานพัสดุ
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/09/2554
 • หมดเขต    26/09/2554
 • อ่าน   376
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294