ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แบบ Over-Lay
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แบบ Over-Lay ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง อบจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/09/2554
 • หมดเขต    23/09/2554
 • อ่าน   384
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294