ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงาน
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารพัสดุ อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5346-1161 ต่อ 126
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 อ.ฮอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/09/2554
 • หมดเขต    27/09/2554
 • อ่าน   433
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294