ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งผันความรู้ระดับโรงเรียนลูกเครือข่าย
 •     โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกการจัดการเรียนรู้และแบ่งผันความรู้ระดับโรงเรียนลูกเครือข่าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องกลุ่มการบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-9407
 • หน่วยงาน    โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/09/2554
 • หมดเขต    26/09/2554
 • อ่าน   409
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294