ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง
 •     เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6548 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/09/2554
 • หมดเขต    03/10/2554
 • อ่าน   438
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294