ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
 •     โรงพยาบาลสันทราย อ.หนองการ อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดรงพยาบาลสันทราย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1192
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย อ.หนองการ อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/09/2554
 • หมดเขต    27/09/2554
 • อ่าน   423
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294