ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถปิคอัพบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะ จำนวน 3 คัน
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถปิคอัพบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดขยะ จำนวน 3 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-7923 ต่อ 23
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/09/2554
 • หมดเขต    29/09/2554
 • อ่าน   409
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294