ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ผ้ก๊อสสว็อฟ จำนวน ๕,๐๐๐ ผืน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 .10.2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    12/10/2554
 • อ่าน   372
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294