ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อชุมชน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อชุมชน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนีิ้้ ถึงวันที่ 18.10.2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลข 0-5338-4934 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    18/10/2554
 • อ่าน   392
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294