ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
 •     โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลทุ่งต้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐๕๒-๓๑๒๓๘๒ ต่อ ๑๕
 • หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2554
 • หมดเขต    13/10/2554
 • อ่าน   349
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294