ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเ อกสารได้ที่ ง่นพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บดนี้ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐๕๓-๔๔๓๒๙๐ ต่อ ๕๐๘
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2554
 • หมดเขต    27/10/2554
 • อ่าน   375
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294