ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง เพื่อดำเนินการ 6 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง เพื่อดำเนินการ 6 โครงการดังนี้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก , เสริมผิวจราจร , สร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2554
 • หมดเขต    26/10/2554
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294