ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาเช่าวงจรสัญญาณ Leased Line วัสดุสเตอแรด และน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาเช่าวงจรสัญญาณ Leased Line จำนวน 1 รายการ วัสดุสเตอแรด จำนวน 480 ชุด ของโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 และประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด จำนวน 30 รายการ ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 ที่งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/07/2550
 • หมดเขต    11/07/2550
 • อ่าน   827
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294