ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซม จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างซ่อมแซม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก ผุ้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ตั้งแต่บดันี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    02/11/2554
 • อ่าน   374
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294