ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
 •     กรมอนามัย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยขึ้นบันได STAIR AID จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
 • หน่วยงาน    กรมอนามัย
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    01/11/2554
 • อ่าน   422
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294