ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน
 •     สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจากเอกชน ปอเทือง จำนวน 5.50 ตัน ในวงเงิน 181,500.-บาท ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2554
 • หน่วยงาน    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/10/2554
 • หมดเขต    28/10/2554
 • อ่าน   412
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294