ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที ๐-๕๓๑๒-๑๐๐๒ ต่อ ๑๐๔
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    28/10/2554
 • อ่าน   425
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294