ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
 •     สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ เก้าอี้ทำงาน,เครื่องโทรสาร ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๑๐-๗๙๙๙ ต่อ ๒๐๖
 • หน่วยงาน    สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    01/11/2554
 • อ่าน   446
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294