ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
 •     เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ผู็สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ื ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๓๖-๗๙๒๗ ต่อ ๑๘
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    04/11/2554
 • อ่าน   366
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294