ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อชุมชน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อชุมชน คสล. ๒ ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๓๘-๔๙๓๔ ต่อ ๑๒
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    09/11/2554
 • อ่าน   388
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294