ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรนียนเทศบาล ๑ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๔๘-๑๗๖๕ ต่อ ๓๒
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    04/11/2554
 • อ่าน   429
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294