ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเื้ชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเื้ชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลหางดง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หรือสอบถามได้ที่ ๐-๕๓๔๔-๒๓๙๐ ต่อ ๕๐๘
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/10/2554
 • หมดเขต    11/11/2554
 • อ่าน   368
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294