ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 หรีอสอบถามได้ที่ 0-5345-7274 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   31/10/2554
 • หมดเขต    11/11/2554
 • อ่าน   359
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294