ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน-ถนนลูกรัง
 •     เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน-ถนนลูกรัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5303-3618 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2554
 • หมดเขต    30/11/2554
 • อ่าน   367
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294