ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป
 •     เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ จ้างเหมาเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศฐาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-8336
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2554
 • หมดเขต    25/11/2554
 • อ่าน   379
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294