ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดหรือเสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดหรือเสื่อมสภาพที่ใช้แล้ว ของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จำนวน 69 รายการ ผู้สนใจติตด่อได้ที่ งานการพัสดุ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-5560
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2554
 • หมดเขต    28/11/2554
 • อ่าน   378
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294